Medlemssidan

 

Värdegrund

Ur stadgarna: ”Föreningens verksamhet vilar på kristen grund och har kristna värderingar”. Det förväntas att du som hyresgäst delar denna värdegrund. Företräde till bostad ges till intressenter som tillhör ett kristet samfund

Stadgar samt protokollet från senaste årsmötet

Stadgar

Protokoll årsmötet 2022

Historik

Här kan du läsa lite historik om Skogshill. En jubileumsskrift som utgavs 1966 då Skogshills barnhem firade 100 års jubileum. här

Medlemskap

Den som önskar bli medlem i Föreningen Pensionärshemmet Skogshill ombedes kontakta ordförande Maj-Lis Ekendahl tel 0705-817 302.